Nieuws De Nieuwe Yogaschool | De Nieuwe Yogaschool

De Bhagavad Gita en ik

De Bhagavad Gita, wat ‘lied van God’ betekent, is een eeuwenoud boek wat ik inmiddels tientallen keren heb gelezen. Het boek vertelt het verhaal van de jongeman Arjuna, die aan het begin van het verhaal op het oorlogsveld staat, vooraan in de linie. Tegenover hem ziet hij zijn dierbaren staan, zijn familieleden en vrienden, die nu zijn vijanden zijn. Arjuna moet het teken geven om de oorlog te kunnen laten beginnen. Maar hij durft niet. Hij is bang. Achter hem, op de strijdwagen, staat Krishna, de wagenmenner. 

Zo begint de Bhagavad Gita. De jonge Arjuna staat symbool voor de mens, en Krishna voor God. Het verhaal is een dialoog tussen mens en God. Elke keer dat ik het boek lees word ik opnieuw geïnspireerd door Krishna’s wijsheid en geraakt door de zoektocht van Arjuna.

‘De jonge Arjuna staat symbool voor de mens, en Krishna voor God.’

Net als Arjuna ben ik ook vaak bang geweest. Wanneer ik in mijn leven voor dilemma’s stond, durfde ik geen keuze te maken. Ik was bang om te kwetsen, om te mislukken of dat wat me dierbaar was los te moeten laten. Ik was bang om toe te geven waar ik ten diepste naar verlangde.Arjuna’s moeilijkheden in de Bhagavad Gita zijn voor mij geen verzonnen verhaal of iets wat iemand duizenden jaren geleden overkomen zou kunnen zijn; het voelt echt. Zo voelde Arjuna zich blijkbaar en ik herken me daar volledig in.

‘Het voelt echt.’

Maar Arjuna’s vertwijfeling brengt hem ook verder. Hij leert uiteindelijk boven de verwarring van de menselijke emoties uit te stijgen, boven de eenzaamheid, wanhoop, het verdriet en voortdurende lijden dat die gehechtheid en gebondenheid met zich mee brengt. En daardoor groeit hij.En dat wilde ik ook. Ik heb geleerd om steeds meer mezelf te zijn, in plaats van me naar allerlei aangeleerde patronen en verwachtingen te gedragen.

Jouw verhaal zal ongetwijfeld verschillen van het mijne. Je hebt je eigen verhaal, je eigen angsten. Maar je hebt ook je eigen dromen en authentieke verlangens. Ik hoop van harte dat ook jij in dit verhaal datgene zult herkennen waarmee je verder kunt. 

Namasté,
Johan
De Bhagavad Gita en ik

Terug
2021 De Nieuwe Yogaschool | Algemene voorwaarden | Privacy | FAQ