De Nieuwe Yogaschool

Restorative yoga

Restorative yoga gaat niet om het opbouwen van kracht of om flexibiliteit, maar om totale ontspanning. Yoga props zoals bolsters, dekens en blokken worden gebruikt om het lichaam te ondersteunen in complete ontspanning. Zo kun je tot op het diepste level ontspannen. Restorative yoga betekent ont-spannen, ont-doen en simpelweg zijn. 

Vermoeidheid - veroorzaakt door overwerken, te veel stress ziekte of een psychologische factor - komt vaak voor bij veel mensen die niet genoeg slapen op regelmatige basis. Restorative yoga is een remedie tegen de stress van je dagelijkse leven. Het laat je zenuwstelsel resetten en vult je energievoorraad weer aan, zodat je jezelf op een diep level kunt voeden.

Iedere les is een combinatie van geleide meditatie, ademhalingsoefeningen, restorative yoga houdingen en een lange savasana. 

Laat deze kans om niets te doen niet aan je voorbij gaan. 

Ben je zwanger? Laat het de docent dan weten, zodat ze er rekening mee kan houden. Restorative yoga is not about stretching or strengthening, but about total relaxation. Yoga props such as bolsters, blankets and blocks are used to support the body in a position of complete ease and comfort to allow you to completely relax. Restorative yoga means non-doing, non-busyness and simply being.

Tiredness, whether due to overworking, too much stress, illness or a psychological condition, is commonplace with many people not getting enough sleep on a regular basis. A restorative yoga practice can be an antidote to the stress of your daily life. It allows your nervous system to reset, your energy to replenish so that you can nourish yourself on a deep level.

Each class will be a combination of guided meditation, breathing exercises, restorative yoga poses and a long Savasana.

Do not pass up this chance to do nothing.

If you are pregnant, please let the teacher know so (s)he can take it into consideration.
2023 De Nieuwe Yogaschool | Algemene voorwaarden | Privacy | FAQ

Login

Wachtwoord kwijt?